Tlačivá na stiahnutie

Pred nástupom do zariadenia

Žiadosť o poskytovanie sociálnej služby

Potvrdenie lekára

Zoznam potrebných dokumentov

Žiadosť dotknutej osoby na uplatnenie jej práv

Vyhlásenie o majetku fyzickej osoby

Cenník úhrad

Cenník úhrad
za poskytovanie sociálnych služieb 2024

Darujte nám 2% z daní

Darujte nám 2% z daní

Potvrdenie o zaplatení dane
z príjmov zo závislej činnosti

Vyhlásenie o poukázaní podielu
zaplatej dane fyz. osoby

Výročné správy

Výročná správa 2022

Výročná správa 2021

Výročná správa 2020

Výročná správa 2019

Výročná správa 2018

Výročná správa 2017

Výročná správa 2016