ZOS Krajné

Pobytové zariadenie
pre seniorov a plnoleté osoby
odkázané na profesionálnu
celodennú starostlivosť

Celková kapacita zariadenia
0
Aktuálne voľných miest pre klientov
0

Dôstojné a bezpečné miesto pre vašich blízkych

ZOS Krajné poskytuje celoročnú pobytovú starostlivosť. Vašim blízkym u nás
zabezpečíme profesionálnu opateru.

Ako prijímame klientov do zariadenia

Proces prijímania klientov do zariadenia predstavuje súbor administratívnych krokov, pri ktorom sa snažíme klientom a ich rodinám byť vo všetkom nápomocní.

Potrebujete poradiť?
+421 905 797 839

Komunikácia, dôvera a aktívna spolupráca s rodinnými príslušníkmi je rovnako dôležitá, ako komunikácia so samotným klientom.

Staráme sa o vaše zdravie a komfort

O zdravie a zmysluplne trávený čas klientov sa stará profesionálny tím našich zamestnancov

Ing. Jana Sukupová

Riaditeľka ZOS Krajné

PhDr. Lucia Smolíčková, PhD.

Zástupca riaditeľa, hlavná sestra

Mgr. Ľudmila Gressnerová

Sociálny pracovník

MUDr. Andrea Staníková

Všeobecný lekár