Služby
klientom

Na správnom mieste a vždy v dobrých rukách

icon-6

Starostlivosť poskytovaná
zdravotnými sestrami

icon-2

Návštevy lekárov
priamo v zariadení

icon-3

Upratovanie,
pranie, žehlenie

icon-4

Domáca strava
z vlastnej kuchyne

icon-5

Záujmové činnosti
a aktivity

icon-1

Celodenná opatrovateľská
starostlivosť

Zdravie klientov
na prvom mieste

O zdravie našich klientov sa stará profesionálny tím ošetrovateľského
personálu pod vedením zmluvného
lekára zariadenia.

Individuálny prístup, veľa možností

V ZOS Krajné poskytujeme klientom rôzne programy zamerané
na sociálnu rehabilitáciu či podporu rozvoja kognitívnych schopností.

Sociálna rehabilitácia

Tréningy pamäte

Reminiscenčná terapia

Skupinová muzikoterapia

Pracovná terapia

Nácvik denných činností

Arteterapia

Canisterapia

Záujmová činnosť

Kultúrna činnosť

Pohladenie aj pre dušu

Popri starostlivosti o zdravie a fyzické potreby našich klientov nezabúdame ani na ich duševné potreby.

Klienti majú k dispozícii knižnicu s bohatým zastúpením rôznych žánrov
a pravidelnú duchovnú starostlivosť.

Tí, ktorí boli zvyknutí starať sa o vlastné záhradky, môžu vo svojich obľúbených činnostiach pokračovať aj v našom zariadení.

Možnosť pokračovať v obľúbenej činnosti a rozvíjať svoje záľuby, je pre duševnú pohodu našich klientov kľúčová.